Vzdělávání

Naše nabídka kurzů a služeb je založená na průběžné analýze potřeb trhu. Díky tomuto přístupu vznikají služby, které přinášejí prospěch našim klientům. Hlavním předpokladem k uspokojení vašich požadavků a nároků  je náš pracovní tým, který je kvalifikovaný a motivovaný.

V našich kurzech dbáme na aktivní a interaktivní formy výuky. Vedle nezbytného teoretického penza se soustředíme především na aktivní zapojení účastníka a přímý trénink sledovaných dovedností tak, aby je absolventi uplatnili v práci.

Všechny kurzy jsou charakteristické malým počtem posluchačů, individuálním přístupem lektora k posluchačům, maximální jednoduchostí a srozumitelností výkladu a výukou založenou na řešení běžných činností z každodenní praxe.

Po absolvování kurzů získávají účastníci osvědčení a individuální doporučení dalšího rozvoje žádoucích dovedností. V případě zájmu dále vypracujeme psychologické odborné posudky sledovaných osobnostních faktorů (např. manažerských předpokladů, tendence v interpersonálním jednání ad.)

Co si můžete sami zvolit

· místo školení

· v prostorách zákazníka, případně přímo na pracovišti zákazníka

· v učebně v Ostravě

· termín školení

· obsah školení (sestavení kurzu z jednotlivých bloků nabídky podle přání zákazníka)

NABÍDKA KUZRŮ

Manažerské dovednosti

Obchodní dovednosti

Rozvoj administrativních pracovníků/pracovnic

Odborné kurzy

Komu jsou určeny kvalifikační kurzy

Nejen úplným začátečníkům, ale i běžným a pokročilejším uživatelům, kteří si chtějí osvojit, rozšířit nebo v ucelené formě zopakovat širokou oblast počítačových dovedností a získat kvalifikaci s celostátně platným osvědčením.

Naše kurzy jsou pro každého, bez ohledu na vzdělání, profesi a věk!